Vấn đề kỹ thuật liên quan đến các tên miền Tiếng Việt

Vấn đề kỹ thuật liên quan đến các tên miền Tiếng Việt

Sau khi đã đăng ký tên miền tiếng Việt cho mình thành công thì việc tiếp theo các bạn cần phải làm đó chính là xác nhận được quyền sở hữu và sử dụng cho mình trong khoảng thời gian là 48 giờ làm việc. Khi mắc phải những trường...

redpid

December 9th, 2014

6 dịch vụ kiểm tra tốc độ website tốt nhất thế giơi online

6 dịch vụ kiểm tra tốc độ website tốt nhất thế giơi online

Việc tìm kiếm các website để kiểm tra tốc độ thật sự của website bạn không hề khó vì chỉ cần gõ vài từ là có đầy trên internet. Tuy nhiên vấn đề là có nhiều công cụ có thể đưa số liệu không đầy đủ và chính xác, hoặc...

redpid

December 9th, 2014

Kiểm tra tình hình sử dụng ram của các phần mềm trong Centos

Kiểm tra tình hình sử dụng ram của các phần mềm trong Centos

Để nhận biết tình hình sử dụng ram phần mềm trong server / vps CentOS bạn có thể thực hiện câu lệnh sau: ps -e -o pid,vsz,comm= | sort -n -k 2 Để xem top 10 phần mềm nào đang chiếm bộ nhớ nhất trong server / vps bạn có...

redpid

November 14th, 2014

Làm thế nào để quét phần mềm độc hại của các file upload bởi php

Làm thế nào để quét phần mềm độc hại của các file upload bởi php

Hướng dẫn làm thế nào để quét tất cả các tải lên thông qua php sử dụng clam antivirus (hoặc bất cứ điều gì bạn muốn) trên server/vps. Nhờ extension Suhosin chúng ta có thể thêm bảo vệ nâng cao cho php. Bước 1: Cài suhosin extension: Đối với hệ...

redpid

November 14th, 2014

Hướng dẫn phục hồi mật khẩu root cho MySQL

Hướng dẫn phục hồi mật khẩu root cho MySQL

Hướng dẫn bạn reset mật khẩu root sử dụng mysqld_safe. Mật khẩu root ở đây là mật khẩu root của MySQL không phải mật khẩu root quản lý server/vps. Để lấy lại mật khẩu MySQL bạn cần thực hiện qua 5 bước. 1. Tắt MySQL Server 2. Bật MySQL ở...

redpid

November 14th, 2014