DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN (DOMAIN)Bắt đầu thực hiện website của bạn bằng cách nhập vào tên miền bạn muốn đăng ký, chuyển nhượng hoặc chỉ đơn giản là đăng ký hosting ở dưới đây

Bảng giá tên miền

TLD PHÍ KHỞI TẠO ĐĂNG KÝ MỚI GIA HẠN TRANSFER
.vn 350.000đ 480.000đ 480.000đ 480.000đ
.com.vn .net.vn .biz.vn 350.000đ 350.000đ 350.000đ 350.000đ
.gov.vn .org.vn .edu.vn .pro.vn .int.vn info.vn health.vn 200.000đ 200.000đ 200.000đ 200.000đ
.com .net .org .biz .info .us miễn phí 280.000đ 280.000đ 280.000đ
.asia miễn phí 385.000đ 385.000đ 385.000đ
.mobi miễn phí 430.000đ 430.000đ 430.000đ
.ws miễn phí 262.000đ 262.000đ 262.000đ
.tv miễn phí 850.000đ 850.000đ 850.000đ
.tel miễn phí 577.000đ 577.000đ 577.000đ
.eu miễn phí 260.000đ 260.000đ 260.000đ
.cc miễn phí 730.000đ 730.000đ 730.000đ
.me miễn phí 577.000đ 577.000đ 577.000đ
.name miễn phí 260.000đ 260.000đ 260.000đ
.co miễn phí 745.000đ 745.000đ 745.000đ
.com.co .net.co .nom.co miễn phí 430.000đ 430.000đ 430.000đ
.in miễn phí 450.000đ 450.000đ 450.000đ
.co.in .net.in .org.in .firm.in .gen.in .ind.in miễn phí 230.000đ 230.000đ 230.000đ
.tw miễn phí 890.000đ 890.000đ 890.000đ
.jp miễn phí 2.237.000đ 2.237.000đ 2.237.000đ