CONGTYHOST.COM QUẢN TRỊ MÁY CHỦ CHUYÊN NGHIỆP

Với dịch vụ quản trị server của Congtyhost.com máy chủ của khách hàng được cấu hình, bảo mật và cài đặt các ứng dụng theo yêu cầu, hoạt động của hệ thống được giám sát 24/24, giúp phát hiện và khắc phục kịp thời các sự cố, đảm bảo cho hệ thống luôn hoạt động ổn định và hiệu quả. Sử dụng dịch vụ quản trị máy chủ của Congtyhost.com đảm bảo hệ thống máy chủ luôn được mở rộng và phát triển phù hợp với nhu cầu của bạn. Bạn vẫn có thể sử dụng dịch vụ quản trị server của chúng tôi trong trường hợp máy chủ của bạn không đặt tại datacenter của Congtyhost.com .
Sử dụng dịch vụ quản trị server của Congtyhost.com máy chủ của quý khách hàng được quản trị bởi đội ngũ kỹ thuật trình độ cao và dày dạn kinh nghiệm, cùng với các thiết bị và kỹ thuật hiện đại của Congtyhost.com, giúp phát hiện và sử lý kịp thời các sự cố, đảm bảo cho hệ thống máy chủ của quý khách luôn hoạt động ổn định và hiệu quả....

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ QUẢN TRỊ MÁY CHỦ

Mô tả chi tiết Mô tả Phí khởi tạo Phí duy trì
Quản lý máy chủ theo giờ Nếu quý khách hàng cần hỗ trợ các công việc phức tạp và muốn tính phí một lần thay vì hằng tháng, lúc này quý khách hàng có thể sử dụng dịch vụ quản trị máy chủ theo giờ. Thời gian được tính hợp lý tùy theo mức độ phức tạp của công việc. miễn phí 100.000đ/giờ đăng ký
Quản lý máy chủ Level 1 Dịch vụ cài đặt, cấu hình toàn bộ máy chủ theo yêu cầu khách hàng - crack directadmin (thực hiện 1 lần khi sau setup máy chủ). 500.000đ đăng ký
Quản lý máy chủ Level 2 Cài đặt, cấu hình, quản lý máy chủ. Theo dõi hệ thống máy chủ, đảm bảo các phần mềm cài đặt chạy thông suốt, cảnh báo cho nhân viên kỹ thuật của khách hàng các sự cố, đề nghị nâng cấp. Miễn phí 500.000đ đăng ký
Quản lý máy chủ Level 3 Cài đặt, cấu hình, bảo mật, quản lý, máy chủ cho khách hàng. Giữ toàn quyền quản lý hệ thống cấp cao nhất. Chủ động xử lý các sự cố kỹ thuật, đảm bảo hệ thống hoạt động tốt nhất. Miễn phí 1.000.000đ đăng ký