Tại sao dùng Email Server?

Hệ thống mail chung với web hosting sẽ không đảm bảo an toàn, cũng như bị đưa vào danh sách spam, bị virus. Thỉnh thoảng mất email quan trọng.

Đừng lo hãy sử dụng hệ thống Email Server, nó sẽ giúp bạn:

 • Hạn chế bị Virus, Spam
 • Hoạt động ổn định, liên tục, không mất email.
 • Hạn chế bị đưa vào BlackList cho là spam?

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ EMAIL SERVER

Email Server 01

100.000đ
mỗi tháng

 • 20 Email Account
 • Hỗ trợ POP3/IMAP/SMTP
 • Tích hợp Anti Virus/ Anti Spam
 • Check mail bằng Webmail / Microsoft outlook / điện thoại ..
 • WebAdmin quản lý thêm/xóa/sửa mail
 • IP riêng: không
 • DomainKeys / DKIM
 • Sao lưu dữ liệu hàng tuần
Đăng ký

Email Server 02

200.000đ
mỗi tháng

 • 50 Email Account
 • Hỗ trợ POP3/IMAP/SMTP
 • Tích hợp Anti Virus/ Anti Spam
 • Check mail bằng Webmail / Microsoft outlook / điện thoại ..
 • WebAdmin quản lý thêm/xóa/sửa mail
 • IP riêng: không
 • DomainKeys / DKIM
 • Sao lưu dữ liệu hàng tuần
Đăng ký

Email Server 03

400.000đ
mỗi tháng

 • 100 Email Account
 • Hỗ trợ POP3/IMAP/SMTP
 • Tích hợp Anti Virus/ Anti Spam
 • Check mail bằng Webmail / Microsoft outlook / điện thoại ..
 • WebAdmin quản lý thêm/xóa/sửa mail
 • IP riêng: không
 • DomainKeys / DKIM
 • Sao lưu dữ liệu hàng tuần
Đăng ký

Email Server 04

500.000đ
mỗi tháng

 • 1000 Email Account
 • Hỗ trợ POP3/IMAP/SMTP
 • Tích hợp Anti Virus/ Anti Spam
 • Check mail bằng Webmail / Microsoft outlook / điện thoại ..
 • WebAdmin quản lý thêm/xóa/sửa mail
 • IP riêng: 01
 • DomainKeys / DKIM
 • Sao lưu dữ liệu hàng tuần
Đăng ký