Tại sao chọn Host Linux?

Hệ điều hành Linux có tính ổn định cao. Chúng tôi sử dụng hệ điều hành Centos 6.5 64bit có nguồn gốc hoàn toàn từ bản phân phối Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Hệ thống hỗ trợ:

 • Control panel: DirectAdmin
 • Ngôn ngữ: php (GD2/Zend/ionCube)
 • Cơ sở dữ liệu: MySQL

Bảng giá Hosting giá rẻ

START

20.000đ
mỗi tháng

 • 300MB Dung lượng
 • 5GB Băng thông
 • 10 Email Account
 • 1 Mysql Database
 • 1 Sub Domain
 • 1 FTP Accounts
 • 1 Domain Pointer
Đăng ký

START PLUS

40.000đ
mỗi tháng

 • 600MB Dung lượng
 • 15GB Băng thông
 • 15 Email Account
 • 2 Mysql Database
 • 5 Sub Domain
 • 5 FTP Accounts
 • 5 Domain Pointer
Đăng ký

SILVER

60.000đ
mỗi tháng

 • 800MB Dung lượng
 • 30GB Băng thông
 • 25 Email Account
 • 3 Mysql Database
 • 15 Sub Domain
 • 15 FTP Accounts
 • 15 Domain Pointer
Đăng ký

SILVER PLUS

80.000đ
mỗi tháng

 • 1100MB Dung lượng
 • 50GB Băng thông
 • 40 Email Account
 • 4 Mysql Database
 • 20 Sub Domain
 • 20 FTP Accounts
 • 20 Domain Pointer
Đăng ký

GOLD

100.000đ
mỗi tháng

 • 1.500MB Dung lượng
 • 75GB Băng thông
 • 50 Email Account
 • 5 Mysql Database
 • 40 Sub Domain
 • 40 FTP Accounts
 • 40 Domain Pointer
Đăng ký

GOLD PLUS

120.000đ
mỗi tháng

 • 3.000MB Dung lượng
 • 100GB Băng thông
 • 80 Email Account
 • 8 Mysql Database
 • 60 Sub Domain
 • 60 FTP Accounts
 • 60 Domain Pointer
Đăng ký

PLATINUM

160.000đ
mỗi tháng

 • 5.000MB Dung lượng
 • 150GB Băng thông
 • 100 Email Account
 • 10 Mysql Database
 • 80 Sub Domain
 • 80 FTP Accounts
 • 80 Domain Pointer
Đăng ký

PLATINUM PLUS

200.000đ
mỗi tháng

 • 10.000MB Dung lượng
 • 250GB Băng thông
 • 200 Email Account
 • 15 Mysql Database
 • 100 Sub Domain
 • 100 FTP Accounts
 • 100 Domain Pointer
Đăng ký