Vấn đề kỹ thuật liên quan đến các tên miền Tiếng Việt

Vấn đề kỹ thuật liên quan đến các tên miền Tiếng Việt

Sau khi đã đăng ký tên miền tiếng Việt cho mình thành công thì việc tiếp theo các bạn cần phải làm đó chính là xác nhận được quyền sở hữu và sử dụng cho mình trong khoảng thời gian là 48 giờ làm việc. Khi mắc phải những trường hợp này thì tên miền của các bạn đã được ở trong trạng thái đã xác nhận được quyền sử dụng thì các bạn có thể đăng nhập vào hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ để có thể lựa chọn cho mình loại hình web template hoặc là web redirect phù hợp nhất và hoàn tất quá trình khởi tạo dịch vụ thành công.

Đã có một số trường hợp người dùng gõ tên miền tiếng Việt thế nhưng trên thanh hiển thị địa chỉ của các trình duyệt lại xuất hiện các tên miền bị biến dạng: nếu như chúng ta xét chúng về mặt nguyên tắc thì khi gõ tên miền tiếng Việt thì hệ thống sẽ tự động chuyển về dạng ASCII, các trường hợp này dường như chỉ gặp trên các trình duyệt IE mà thôi, còn đối với những trình duyệt như Chrome hay Firefox thì lỗi này dường như không bị, cho nên người sử dụng có thể không sử dụng IE để dùng cho những tên miền tiếng Việt hoặc là bổ sung cho chúng thêm các tham chiếu ngôn ngữ tiếng Việt để không gặp phải tình huống này.

Có bao giờ các bạn đã rơi vào trường hợp khi đăng ký tên miền thì tên miền của các bạn được viết dưới dạng có dấu cách và không có dấu cách, thế nhưng khi các bạn gõ những tên miền này lên trình duyệt thì chúng khong thể gõ được dưới dạng có dấu cách hay không? Một nguyên tắc chúng khi gõ tên miền đó chính là không được phép sử dụng dấu cách trên đó, đó là quy định chung của toàn hộ hệ thống máy chủ trên khắp thế giới, cho nên các nhà cung cấp thường khuyên người dùng sử dụng các dấu cách để làm rõ nội dung của tên miền, cho nên các bạn hãy lưu ý cho mình những điểm này nhé.

Các bạn đăng ký tên miền tiếng Việt cho mình đã lâu nhưng các bạn vẫn chưa kích hoạt tên miền đó thì tên miền của các bạn có bị mất hay không? Theo như quy định thì những tên miền tiếng Việt đã được xác nhận quyền sử dụng sau ngày 28.4.2012 thì các chủ sở hữu sẽ phải kích hoạt chúng và sử dụng, nếu không thì sẽ bị thu hồi lại tên miền cho người khác, chính vì thế đối với những tên miền này các bạn sẽ phải cần kích hoạt chúng để sử dụng.