Lỗi bảo mật Venom đe dọa nhiều nền tảng máy ảo

Lỗi bảo mật Venom đe dọa nhiều nền tảng máy ảo

Khai thác thành công lỗ hổng, hacker có thể thoát khỏi môi trường ảo hóa, tiếp cận hệ thống thực và xâm nhập tất cả máy ảo đang được hệ thống thực đó "nuôi dưỡng". Lỗi bảo mật Venom đe dọa nhiều nền tảng máy ảo như Xen, KVM, QEMU, tiếp tay cho hacker tấn công hệ...

redpid

May 28th, 2015

Thông báo lịch nghỉ lễ 2/9

Thông báo lịch nghỉ lễ 2/9

Kính gửi: Quý khách hàng Công ty TNHH Khải Thư - Congtyhost.com xin trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ 2/9 như sau: 1. Thời gian nghỉ giao dịch: từ thứ Bảy 30/9/2014 đến hết Thứ Ba ngày 02/9/2014. 2. Thời gian giao dịch trở lại: từ 8h00 Sáng thứ...

redpid

August 23rd, 2014

Thông báo thay đổi công ty

Thông báo thay đổi công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KHÔNG GIAN ----------------------                          Số: 02/TB - SP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------o0o----- TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2014     THÔNG BÁO (Về việc đổi công ty)   Kính gửi:...

redpid

June 2nd, 2014