Tại sao chọn Host Linux?

Hệ điều hành Linux có tính ổn định cao. Chúng tôi sử dụng hệ điều hành Centos 6.5 64bit có nguồn gốc hoàn toàn từ bản phân phối Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Hệ thống hỗ trợ:

 • Control panel: DirectAdmin
 • Có thể chọn Ngôn ngữ: php 5.2 -> 5.6
 • Cơ sở dữ liệu: MySQL

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HOSTING SSD LINUX

SINH VIÊN

30.000đ
mỗi tháng

 • 500MB Dung lượng
 • 10GB Băng thông
 • 10 Email Account
 • 1 Mysql Database
 • 1 Sub Domain
 • 1 FTP Accounts
 • 1 Domain Pointer
Đăng ký

CÁ NHÂN

50.000đ
mỗi tháng

 • 1.000MB Dung lượng
 • 20GB Băng thông
 • 15 Email Account
 • 2 Mysql Database
 • 3 Sub Domain
 • 2 FTP Accounts
 • 3 Domain Pointer
Đăng ký

CÁ NHÂN PRO

70.000đ
mỗi tháng

 • 2.000MB Dung lượng
 • 40GB Băng thông
 • 30 Email Account
 • 3 Mysql Database
 • 5 Sub Domain
 • 3 FTP Accounts
 • 5 Domain Pointer
Đăng ký

DOANH NGHIỆP

100.000đ
mỗi tháng

 • 1.000MB Dung lượng
 • 50.000MB Băng thông
 • 20 Email Account
 • 2 Mysql Database
 • 3 Sub Domain
 • 2 FTP Accounts
 • 5 Domain Pointer
Đăng ký

BÁN CHUYÊN NGHIỆP

150.000đ
mỗi tháng

 • 2.000MB Dung lượng
 • 100GB Băng thông
 • 40 Email Account
 • 4 Mysql Database
 • 5 Sub Domain
 • 4 FTP Accounts
 • 10 Domain Pointer
Đăng ký

CHUYÊN NGHIỆP

200.000đ
mỗi tháng

 • 3.000MB Dung lượng
 • 200GB Băng thông
 • 100 Email Account
 • 10 Mysql Database
 • 15 Sub Domain
 • 10 FTP Accounts
 • 15 Domain Pointer
Đăng ký

CHUYÊN DỤNG

250.000đ
mỗi tháng

 • 5.000MB Dung lượng
 • 300GB Băng thông
 • 200 Email Account
 • 15 Mysql Database
 • 20 Sub Domain
 • 15 FTP Accounts
 • 25 Domain Pointer
Đăng ký

UNLIMITED

300.000đ
mỗi tháng

 • 10.000MB Dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Không giới hạn Email Account
 • Không giới hạn MySQL database
 • Không giới hạn Sub Domain
 • Không giới hạn FTP Accounts
 • Không giới hạn Domain Pointer
Đăng ký