Tại sao chọn Host Windows?

Chúng tôi sử dụng hệ điều hành Windows Server 2008 vì Windows Server 2008 có khả năng thực thi một khối lượng công việc rất lớn, dễ mở rộng với độ tin cậy cao

Hệ thống hỗ trợ:

 • Control Panel: Plesk
 • ASP, PHP, ASP.NET 2, ASP.NET 4.5, AJAX
 • MS ACCESS, MSSQL, MySQL

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HOSTING WINDOWS

SINH VIÊN

30.000đ
mỗi tháng

 • 500MB Dung lượng
 • 5GB Băng thông
 • 10 Email Account
 • 1 MSSQL/MySQL
 • 1 Sub Domain
 • 1 FTP Accounts
 • 1 Domain Alias
Đăng ký

CÁ NHÂN

50.000đ
mỗi tháng

 • 1.000MB Dung lượng
 • 10.000GB Băng thông
 • 15 Email Account
 • 2 MSSQL/MySQL
 • 3 Sub Domain
 • 2 FTP Accounts
 • 2 Domain Alias
Đăng ký

CÁ NHÂN PRO

70.000đ
mỗi tháng

 • 2.000MB Dung lượng
 • 20.000GB Băng thông
 • 30 Email Account
 • 3 MSSQL/MySQL
 • 5 Sub Domain
 • 3 FTP Accounts
 • 3 Domain Alias
Đăng ký

DOANH NGHIỆP

100.000đ
mỗi tháng

 • 500MB Dung lượng
 • 50.000GB Băng thông
 • 20 Email Account
 • 2 MSSQL/MySQL
 • 3 Sub Domain
 • 2 FTP Accounts
 • 2 Domain Alias
Đăng ký

BÁN CHUYÊN NGHIỆP

150.000đ
mỗi tháng

 • 1.000MB Dung lượng
 • 100.000GB Băng thông
 • 40 Email Account
 • 4 MSSQL/MySQL
 • 5 Sub Domain
 • 4 FTP Accounts
 • 4 Domain Alias
Đăng ký

CHUYÊN NGHIỆP

200.000đ
mỗi tháng

 • 2.000MB Dung lượng
 • 200.000GB Băng thông
 • 100 Email Account
 • 10 MSSQL/MySQL
 • 15 Sub Domain
 • 10 FTP Accounts
 • 10 Domain Alias
Đăng ký

CHUYÊN DỤNG

250.000đ
mỗi tháng

 • 5.000MB Dung lượng
 • 300.000GB Băng thông
 • 200 Email Account
 • 15 MSSQL/MySQL
 • 20 Sub Domain
 • 15 FTP Accounts
 • 15 Domain Alias
Đăng ký

Unlimited

300.000đ
mỗi tháng

 • 10.000MB Dung lượng
 • Không giới hạn băng thông
 • Không giới hạn Email Account
 • Không giới hạn MSSQL/MySQL
 • Không giới hạn Sub Domain
 • Không giới hạn FTP Accounts
 • Không giới hạn Domain Alias
Đăng ký