GIẤY PHÉP ICP LÀ GÌ?

GIẤY PHÉP ICP LÀ GÌ?

ICP là giấy phép cung cấp thông tin trên thiết lập trang tin điện tử trên Internet, nói nôm na là giấy phép mở trang web, được cấp theo Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002 ban hành ban hành Quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin,...

redpid

May 27th, 2014