Hướng dẫn tạo và kích hoạt Swap để tăng tốc độ, giảm Lag cho VPS

Hướng dẫn tạo và kích hoạt Swap để tăng tốc độ, giảm Lag cho VPS

Hiện nay đa số các VPS đều sử dụng ổ SSD, ta có thể tận dụng ở SSD này để tạo SWAP hay RAM ảo cho vps. Với các vps có RAM nhỏ – dưới 1 GB thì tạo swap đặc biệt quan trọng vì nó giúp bạn tăng tốc...

redpid

November 13th, 2014

Hướng dẫn điều chỉnh Swappiness để nâng cao hiệu suất cho VPS

Hướng dẫn điều chỉnh Swappiness để nâng cao hiệu suất cho VPS

Mặc định các Distro như Ubuntu, Centos… đều để mặc định thông số Swappness là 60 tức là khi RAM thật của VPS sử dụng khoảng 60% thì SWAP sẽ được sử dụng. Vì tốc độ I/O của RAm lớn hơn ở cứng nhiều nền nếu để thông số này cao...

redpid

November 13th, 2014

Hướng dẫn xóa cache để tăng Free RAM cho VPS/Server

Hướng dẫn xóa cache để tăng Free RAM cho VPS/Server

Theo mặc định, mỗi hệ điều hành Linux có một hệ thống quản lý hiệu quả bộ nhớ được sử dụng để xóa bộ nhớ cache bộ đệm theo định kỳ. Bạn có thể tự giải phóng bộ nhớ cache bộ nhớ với lệnh đơn giản sau: sh -c "sync;...

redpid

November 13th, 2014

Các bước thay đổi SSH Port của server

Các bước thay đổi SSH Port của server

Port 22 mặc định được sử dụng để kết nối SSH đến Linux server, do đó sẽ có nhiều người lợi dụng điều này để tìm cách tấn công tài khoản root của VPS. Để tăng thêm tính bảo mật cho vps, các bạn nên thay đổi port đăng nhập...

redpid

September 25th, 2014

Cấu hình nâng cao cho CSF để bảo vệ VPS

Cấu hình nâng cao cho CSF để bảo vệ VPS

Để cấu hình cho CSF, bạn chỉ cần chỉnh sửa nội dung file csf.conf trong folder /etc/csf nano /etc/csf/csf.conf Sau đó reload CSF để áp dụng thay đổi: csf -r Bước 1: Cấu hình ports Đầu tiên hãy xác định những port bạn sẽ sử dụng và đóng tất cả số còn lại...

redpid

September 25th, 2014